Vợ muốn giành quyền nuôi con phải cần những điều kiện gì?

Vợ muốn giành quyền nuôi con phải cần những điều kiện gì?

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau: tôi và chồng tôi quyết định ly hôn. Chúng tôi đã có hai con, một bé 28 tháng và một bé 09 tháng. Vậy có cách nào tôi được quyền nuôi cả hai bé không ạ? Tôi phải chứng minh những điều kiện gì để Toà giải quyết cho tôi nuôi cả hai bé?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và chồng bạn quyết định ly hôn. Hai bạn đã có hai con, một bé 28 tháng và một bé 09 tháng. Về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng cón au khi ly hôn thì tùy từng trường hợp sau, bạn có thể giành quyền nuôi cả hai người con:

Trường hợp thứ nhất, hai vợ chồng bạn thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Trong trường hợp này, chồng bạn và bạn đã thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Tức có nghĩa, chồng bạn đồng ý để bạn là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn thì Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng bạn khi và chỉ khi bạn cần chứng minh được mình đủ khả năng, đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con thông qua thu nhập, tình hình tài chính của bạn, khả năng tài chính của bố, mẹ bạn, anh chị em của bạn, cũng như căn cứ vào mức cấp dưỡng của chồng bạn khi hai vợ chồng ly hôn. Lúc này, Tòa án nhận thấy bạn đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn thì Tòa án sẽ ra quyết định công nhận thỏa thuận của hai vợ chồng bạn và đồng ý giao cả hai con cho bạn nuôi dưỡng.

Trường hợp thứ hai, vợ chồng bạn không thỏa thuận được với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn có hai người con: một cháu 28 tháng tuổi và một cháu 09 tháng tuổi. Cả hai cháu đều đang dưới 36 tháng tuổi. Căn cứ theo khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì con dưới 36 tháng tuổi thì Tòa án sẽ giao cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tức có nghĩa, trong trường hợp này, bạn đang có lợi thế về việc giành quyền nuôi dưỡng cả hai cháu sau khi ly hôn khi con bạn đều đang dưới 36 tháng tuổi. Lúc này, bạn cần chứng minh được:

– Về phía bản thân của bạn: Bạn cần chứng minh mình có đủ thu nhập, đủ điều kiện kinh tế, đủ tài chính cũng như bạn đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn. Cũng như, bạn cũng có thể chứng minh gia đình bạn gồm bố mẹ bạn và anh chị em của bạn cũng có thể giúp bạn trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn kể cả trong trường hợp bạn không đi làm, bạn không có thu nhập.

– Về phía chồng bạn: Để hạn chế thấp nhất quyền giành nuôi con của chồng bạn sau khi ly hôn thì bạn cần đưa ra được những video, hình ảnh, băng ghi âm hoặc ghi hình về hành vi chồng bạn bạo lực gia đình (nếu có) hoặc chồng bạn ngoại tình (nếu có) hoặc bạn cần chứng minh được chồng bạn không có đủ điều kiện về kinh tế, tài chính, chồng bạn không có công việc ổn định, không có thời gian cũng như không có khả năng chăm sóc con bạn khi cả hai con bạn đều còn nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Như vậy, tùy từng trường hợp nêu trên, Tòa án sẽ giao cả hai con cho bạn nuôi hoặc chồng bạn nuôi dưỡng tùy thuộc vào bằng chứng bên chồng hoặc bên bạn chứng minh được điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn.

Give a Comment