Vợ sinh con thì sĩ quan có được hưởng chế độ thai sản không?

Vợ sinh con thì sĩ quan có được hưởng chế độ thai sản không?

Câu hỏi:

Chào luật sư, vợ em có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 3 năm nhưng lại không được hưởng chế độ thai sản. Vậy em là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thì có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cảm ơn luật sư ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 33/2016/NĐ-CP về đối tượng thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, bao gồm:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân;

c) Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây được viết tắt là người làm công tác cơ yếu).

Theo quy định trên, lao động nam chỉ cần đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản mà không phụ thuộc vào việc người vợ có tham gia bảo hiểm xã hội hay không.

– Căn cứ vào quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

“Điều 7. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Trường hợp chỉ có người cha tham gia đóng bảo hiểm xã hội, người mẹ nhờ mang thaihộ và người  mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì người cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.”

Bởi vậy, trong trường hợp này, nếu vợ bạn không tham gia BHXH, bạn là quân nhân, có tham gia BHXH sẽ từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

Give a Comment