Xâm phạm quyền riêng tư của người khác bị xử phạt thế nào?

Xâm phạm quyền riêng tư của người khác bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi:

Em tên là Thám, hiện em đang gặp vấn đề về vi phạm quyền riêng tư ạ! Chuyện là bạn trai cũ của bạn gái em liên tục đăng những hình ảnh của bạn gái em. Tuy đã nhiều lần không cho phép nhưng anh ta vẫn cố ý đăng, em đã có tham khảo về vấn đề này và nói chuyện luật pháp với anh ta, nhưng anh ta vẫn ngoan cố thực hiện hành vi xâm phạm quyền riêng tư của bạn gái em. thì không biết trường hợp này em phải nên làm gì ạ? Mong luật sư phản hồi sớm giúp em! Cảm ơn luật sư rất là nhiều

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

– Căn cứ Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

“Điều 21.

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

– Căn cứ Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh như sau:

“Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, đối với hành vi xâm phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh của bạn trai cũ của người yêu bạn là vi phạm pháp luật dân sự theo quy định tại Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên. Trong trường hợp này, người yêu bạn có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định buộc người vi phạm phải thu hồi, tiêu huỷ, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

One Response

  1. Trần Lê Hồng Phương 26/04/2018

Give a Comment