Xây nhà có ô văng chờm sang đất nhà hàng xóm có bị vi phạm?

Xây nhà có ô văng chờm sang đất nhà hàng xóm có bị vi phạm?

Câu hỏi:

Tôi xây nhà có ô văng để che trên khung cửa sổ bị chờm sang đất nhà hàng xóm 1 chút, nhà hàng xóm yêu cầu tôi phải dỡ cái ô văng đó đi nhưng cái ô văng của tôi nó ở trên cao không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng đất của nhà người ta cả thì tôi có phải dỡ cái ô văng đó đi không?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Căn cứ vào quy định trên khi sử dụng đất thì người sử dụng được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Vì vậy, bạn không được xây nhà để ô văng của cửa sổ nhà mình chờm sang đất nhà hàng xóm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của họ. Trong trường hợp này nếu nhà hàng xóm yêu cầu bạn phải dỡ bỏ phần ô văng bị chờm sang nhà họ thì bạn bắt buộc phải dỡ bỏ.

Căn cứ pháp lý:

Điều 175 Bộ luật dân sự 2015.

Give a Comment