Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử phạt thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi:

Gia đình tôi có mua 1 mảnh đất nông nghiệp và đã sử dựng 1 phần lô đất để xây nhà ở. Nay tôi nhận được biên bản của xã yêu cầu tháo dỡ nếu không sẽ cưỡng chế. Cho hỏi tôi không tháo dỡ có được không? Liệu tôi có được tiếp tục ở căn nhà mới xây này không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi, với trường hợp của bạn nêu trên  chúng tôi giải đáp như sau:

Do không rõ đất nông nghiệp mà bạn mua là đất trồng lúa hay đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa nên tùy vào từng mục đích sử dụng đất và bạn sử dụng đất sai mục đích thì sẽ bị xử phạt ở một mức khác nhau.

Đối với trường hợp bạn xây dụng công trình trên đất nông nghiệp là đất trồng lúa thì sẽ bị coi là sử dụng đất sai mục đích và có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép:

“3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Đối với trường hợp bạn xây dựng trên đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa thì bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

“2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Nhìn chung, đối với cả hai trường hợp thì đối với hình thức xử phạt bổ sung thì bạn buộc phải khôi phục lại tình trạng đất ban đầu, tức là phải tháo dỡ công trình đã xây trên đất. Nếu bạn không tự nguyện tháo dỡ thì hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình.

Give a Comment