Xe cơ giới chở vật liệu có được đi trên đê sông Kinh Thầy không?

Xe cơ giới chở vật liệu có được đi trên đê sông Kinh Thầy không?

Câu hỏi:

Luật sư cho hỏi đê tả sông Kinh Thầy có cho phép xe cơ giới chở vật liệu xây dựng đi trên đê hay không, nếu có thì những loại xe nào được hoạt động và hoạt động vào thời gian nào (đoạn đê thuộc khu vực Văn An, Chí Linh, Hải Dương). Trân trọng!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật giao thông của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

ăn cứ quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT phân cấp để tải trọng cho phép xe cơ giới trên đê, nguyên tắc cho xe cơ giới đi trên đê như sau:

“Điều 12. Nguyên tắc quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê

1. Quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải đảm bảo an toàn cho đê.

2. Xác định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê phải căn cứ vào điều kiện địa chất nền, thân đê, kết cấu mặt đê, đặc điểm của đê.

3. Cắm biển báo quy định tải trọng cho tuyến đê, đoạn đê phải phù hợp với đặc điểm của tuyến đê, đoạn đê (các trục giao thông giao cắt với đê, các dốc lên đê, các công trình trên đê), thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông trên đê.

4. Biển báo giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới đi trên đê thực hiện theo mẫu biển báo giao thông đường bộ hiện hành.

Điều 13. Tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê

1. Đoạn đê kết hợp làm  đường giao thông theo quy định tại Điều 28 Luật đê điều có tính toán xác định tải trọng thiết kế, cho phép xe cơ giới đi trên đê theo tải trọng thiết kế được phê duyệt.

2. Đoạn đê chưa có tính toán xác định tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên đê nhưng mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông hoặc rải nhựa, cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 12 tấn.

3. Đoạn đê không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, cho phép xe cơ giới đi trên đê có tổng tải trọng không vượt quá 10 tấn.”

Tùy thuộc vào phân cấp và chất lượng bề mặt từng đoạn đê khác nhau mà  tải trọng cho phép đối với cơ giới đi trên đê khác nhau. Anh có thể xem xét các biển báo, chất lượng của các đoạn đê trên và xem xét về tiêu chuẩn các xe cơ giới có thể đi trên đê khu vực này.

 

Give a Comment