Câu hỏi:

Điều khiển ô tô rẽ hướng không đúng phần đường quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu và phạt bằng cách nào? Điều khiển ô tô không đúng phần đường quy định?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật giao thông của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô rẽ hướng không đúng phần đường quy định được xác định là hành vi không chấp hành vạch kẻ đường theo điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2; Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Điểm a Khoản 5; Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7; Điểm a, Điểm đ Khoản 8 Điều này;”

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô không đúng phần đường thì căn cứ theo điểm c, khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sụng sau đây:

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm h, Điểm i Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h Khoản 4; Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Như vậy, khi bạn có hành vi không chấp hành vạch kẻ đường khi tham gia giao thông thì cảnh sát giao thông  sẽ xử phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Đối với hành vi không đi đúng phần đường sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.