Xếp loại công chức loại yếu đối với giáo viên khi sinh con thứ ba đúng không?

Xếp loại công chức loại yếu đối với giáo viên khi sinh con thứ ba đúng không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi 2 vấn đề sau:

Thứ nhất:

Vợ tôi giảng dạy tại một trường cấp III, vào tháng 11 năm 2015 vợ tôi sinh con thứ ba. Vậy là năm học 2014- 2015, nhà trường xếp loại công chức của vợ tôi là loại yếu vì vi phạm chính sách dân số. Trong năm học 2015 – 2016, vợ tôi đã cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhà trường ghi nhận. Nhưng trong năm học này , tôi lại bị xếp loại công chức trung bình vì vi phạm chính sách dân số trong năm học 2014 – 2015.Vậy cho tôi hỏi: Nhà trường xếp loại vợ tôi như vậy đúng hay sai?Đến bây giờ vợ tôi chưa nhận được quyết định kỷ luật của UBND huyện. Mong chuyên mục cho tôi biết sau thời gian nào nữa nếu UBND huyện không ra quyết định kỷ luật vợ tôi thì vợ tôi không phải chịu hình thức kỷ luật vi phạm chinh sách dân số.

Thứ hai:

Vợ tôi cũng có đồng nghiệp bị vi phạm chính sách dân số. Cháu bé 2 tuổi rồi nhưng cho đến nay vẫn không nhận được quyết định kỷ luật của UBND huyện nên trong 2 năm liên đều bị xếp loại công chức yếu và trung bình vì lí do vi phạm chính sách dân số. Vậy cho tôi hỏi: Cách xếp loại của trường như vậy có đúng không? Quá thời hạn 24 tháng theo quy định của CP thì đồng nghiệp của vợ tôi có bị xử lí kỷ luật nữa không?

Mong được chuyên mục tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định của luật viên chức năm 2010 thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ; hằng năm , căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại :

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Do vậy mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó. Nên việc nhà trường lấy lí do bạn vi phạm chính sách dân số năm học 2014 – 2015 để đánh giá xếp loại bạn năm học 2015-2016 là không đúng. Và cách xếp loại của trường đối với đồng nghiệp của vợ bạn cũng không đúng.

Tại Điều 53 Luật viên chức năm 2010 quy định:

“1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng”.

Như vậy, với trường hợp của vợ bạn thì sau 24 tháng kể từ lúc bạn vi phạm chính sách dân số thì vợ bạn không bị xem xét xử lí kỉ luật.

Đối với đồng nghiệp của vợ bạn thì tới lúc quá thời hạn 24 tháng đồng nghiệp của vợ bạn không phải chịu kỉ luật nữa.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment