Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu? Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu? Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Câu hỏi

Nơi đăng ký thường trú của tôi là ở Thanh Hóa, địa chỉ ở chứng minh nhân dân cũng ở Thanh Hóa, nhưng hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi cũng đã đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Luật sư cho tôi hỏi là giờ tôi muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì tôi xin ở đâu?

Luật sư tư vấn:

Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

Theo căn cứ trên thì Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi bạn thường trú tức là Uỷ ban nhân dân xã ở Thanh Hóa sẽ thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Theo điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định)

– Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

– Sổ hộ khẩu

Thời hạn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

 

Give a Comment