Yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích cần những thủ tục gì?

Yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích cần những thủ tục gì?

Câu hỏi:

Anh trai tôi bị bệnh tâm thần, 4 năm trước đã bỏ nhà đi đến nay vẫn chưa tìm thấy, chúng tôi đã lên báo và phương tiện truyền thông để tìm nhưng vẫn vô ích. Gia đình quyết định nhờ Tòa án tuyên bố anh ấy mất tích, không biết thủ tục phải chuẩn bị như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp cho gia đình. Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố một người đã mất tích. Theo đó, gia đình cần chuẩn bị thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, cụ thể:

Điều 330. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích phải có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 312 của Bộ luật này.

3. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trong trường hợp trước đó đã có quyết định của Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Và khoản 2 điều 3 Bộ luật Dân sự quy định như sau:

Điều 312. Đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Gia đình chuẩn bị đầy đủ thủ tục nêu trên và gửi tới Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi anh trai bạn cư trú để được giải quyết.

Give a Comment